en-USnb-NO

Siv Elise Kvamsdal

Besøksadresse: Øvre Langgt. 61, 3110 Tønsberg

Postadresse: Postboks 393, 3101 Tønsberg

Telefon: 33 34 93 60

Mobil: 99 47 47 11

Telefax: 33 34 93 70

E-post: sek@advlie.no

Siv Elise Kvamsdal har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere arbeidet i Justisdepartementet, ved norsk utenriksstasjon og som politiadvokat i Oslo og Tønsberg.

Hun har fra 2004 arbeidet som advokat i Tønsberg.

Kvamsdal arbeider særlig med familie-, arve- og skifterettslige spørsmål, og prosederer en rekke oppdrag for domstolene og fylkesnemnd.

Kvamsdal tar også oppdrag som forsvarer i straffesaker.

Hun er fast bistandsadvokat i Tønsberg tingrett og Agder lagmannsrett.

Hun er godkjent av Den Norske Advokatforening som advokatmegler og står på Justisdepartementets liste over godkjente advokater i barnebortføringssaker.