en-USnb-NO

Advokat Lise Læret Gunnerød

Besøksadresse: Øvre Langgt 61, 3110 Tønsberg
Postadresse: Postboks 393, 3101 Tønsberg 

Telefon: 33 34 93 60

Mobil: 48 08 71 40

Telefaks: 33 34 93 70

E-post: llg@advlie.no

 

Lise Læret Gunnerød arbeider allsidig innenfor privatrettslige fagområder, med hovedvekt på arbeidsrett, familierett og personskadeerstatning. Gunnerød har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, hvor hun hadde valgfagene selskapsrett, aksjeselskapsrett fordypning, skatterett og politirett. Hun har skrevet masteroppgaven « En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter §§ 3-4 og 3-5».

 

Fra januar 2014 arbeidet hun som advokatfullmektig hos Lund & Co Advokatfirma i Oslo, og fra desember 2016 er hun advokat her i Advokatfirma Lie & Co.