en-USnb-NO

Arne Lie

Besøksadresse: 
Øvre Langgt 61, 3110 Tønsberg

Postadresse: Postboks 393, 3101 Tønsberg

Telefon: 33 34 93 60

Mobil: 91 88 35 33

Telefaks: 33 34 93 70

E-post: arne.lie@advlie.no

Arne Lie har embetseksamen fra Universitetet i Oslo. Han har tidligere arbeidet i Kommunal- og arbeidsdepartementet, og vært dommerfullmektig i Larvik. 

Fra 1977 har han arbeidet som advokat i Tønsberg.

Arne Lie har bred erfaring knyttet til ekspropriasjonsrettslige forhold og andre rettslige spørsmål knyttet til fast eiendom, herunder jordskifte og tomtefeste.

Ellers arbeider han innen flere privatrettslige områder, herunder familie- og arverett, saker om tvister i forbindelse med boligkjøp, barnevern, kontraktsforhold mv.

Arne Lie har betydelig prosedyreerfaring og representerer både privatpersoner og offentlig instanser.

Han er fast forsvarer ved Tønsberg tingrett og Agder lagmannsrett, og har møterett i Høyesterett.

Arne Lie er oppnevnt som offentlig megler etter ekteskaps-og barneloven. Han er også godkjent av Advokatforeningen som advokatmegler.