en-USnb-NO

Fagområder

 • Forretningsjuridisk bistand, herunder selskaps- og skatterett
 • Kontraktsrett, både kontraktsopprettelse og kontraktsfortolkning
 • Fast eiendoms rettsforhold, herunder jordskifte, tomtefeste og ekspropriasjon
 • Tvister ved eiendomssalg
 • Erstatningsrett, herunder personskade
 • Arbeidsrett
 • Arverett, herunder testamentsopprettelse, bobehandling mv.
 • Familierett, herunder skilsmisseoppgjør, barnefordeling, ektepakter, samboeravtaler mv.
 • Barnevern, både oppdrag for private og offentlige parter
 • Husleierett
 • Gjeldsforhandlinger og konkurs, herunder bobehandling
 • Strafferett, både forsvareroppdrag og oppdrag som bistandsadvokat
 • Prosedyre for domstolene
Vårt sentralbord vil henvise deg til den av advokatene som har fagansvar innen det rettsområdet du har behov for.