en-USnb-NO

Rune F. Andersen

Besøksadresse: Øvre Langgt. 61, 3110 Tønsberg
Postadresse: Postboks 393, 3101 Tønsberg

Telefon: 33 34 93 60

Telefaks: 33 34 93 70

E-post: rfa@advlie.no

Rune F. Andersen er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen, og har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo.

Han har vært ansatt i økonomiavdelingen i Scancarriers A/S (Wilhelm Wilhelmsens rederi) og i Fellesbanken A/S, næringslivsavdelingen. Han har vært dommerfullmektig i Kristiansand og i Harstad, og ansatt i Kredittkassen, først som bedriftsrådgiver, senere i juridisk avdeling. 

Fra 1988 har han arbeidet som advokat i Tønsberg.

Rune F. Andersen arbeider innen de fleste privatrettslige områder, herunder de forretningsjuridiske så som kontraktsrett, selskaps-og skatterett. Han har også bred erfaring innen skifte og arverett samt rettsspørsmål knyttet til fast eiendom, herunder tomtefeste.

Andersen arbeider mye med gjeldsforhandlinger og som bobestyrer i konkurs- og dødsbo. Videre påtar han seg styreverv.

Han er godkjent av Advokatforeningen som advokatmegler.