en-USnb-NO

Knut H. Strømme

Besøksadresse: 
Øvre Langgt 61, 3110 Tønsberg

Postadresse: Postboks 393, 3101 Tønsberg.

Telefon: 33 34 93 60

Mobil: 90 57 66 19

Telefaks: 33 34 93 70

E-post: khs@advlie.no

Knut H. Strømme har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo og i tillegg offentlig rett mellomfag, med hovedvekt på internasjonale menneskerettigheter.

Etter embetseksamen arbeidet han i Justisdepartementet. Han var deretter politijurist i Hamar. 

Fra 1999 har han arbeidet som advokat i Tønsberg.

Knut H. Strømme arbeider innen de fleste privatrettslige områder, herunder familie og arverett, saker om tvister i forbindelse med boligkjøp, barnevern, husleie, kontraktsforhold, erstatning mv.

Han arbeider også med saker knyttet til fast eiendoms rettsforhold, herunder plan- og bygningsrett.

Knut H. Strømme har bred prosedyreerfaring og representerer så vel privatpersoner som offentlige etater i sivile saker. Han prosederer også et betydelig antall straffesaker.