en-USnb-NO

Håkon M. Johannessen

Besøksadresse:
Øvre Langgt. 61, 3110 Tønsberg

Postadresse: Postboks 393, 3101 Tønsberg

Telefon: 33 34 93 60

Telefax: 33 34 93 70

E-post: hmj@advlie.no

Håkon M. Johannessen har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Skattedirektoratet. 

Fra 1985 har han arbeidet som advokat i Tønsberg.

Håkon M. Johannessen arbeider særlig med strategisk og juridisk rådgivning overfor små og mellomstore bedrifter, herunder etablering, overdragelse, omdanning og arbeidsrett. Han arbeider dessuten med spørsmål knyttet til fast eiendom med hovedvekt på regulering og utbygging.

Johannessen har omfattende erfaring fra styrearbeid innenfor handels- og industribedrifter, og innehar en rekke styreverv i selskaper i Vestfold.