en-USnb-NO

Andreas Jensen Hofstad

Besøksadresse: 
Øvre Langgt 61, 3110 Tønsberg

Postadresse: Postboks 393, 3101 Tønsberg

Telefon: 33 34 93 60

Mobil: 922 39 908

Telefaks: 33 34 93 70

E-post: ajh@advlie.no 

Andreas Jensen Hofstad har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen.

Han har arbeidet som rådgiver i Datatilsynet og har god kompetanse innenfor personvernrett. 

Fra 2015 har han vært ansatt i Advokatfirma Lie & Co.

Hofstad påtar seg i hovedsak oppdrag innenfor det sivilrettslige området, med hovedvekt på fast eiendoms rettsforhold og arbeidsrett.